Informata të nevojshme

2013 •  Comments (64)  • 

Informata
Policia
Ndihma e shpejtë
Zjarrfiksët
Bisedat ndrk.
188
192
194
193
901

 

, 2013 •  Comments  • 

Komuna e Strugës
+389 46 782 015
Kuvendi i Komunës së Strugës
+389 46 781 223
Elektrodistribucioni
+389 46 782 780
CHE "Glloboçica
+389 46 785 400
NP "Proakva"
+389 46 787 305
NP "Komunale"
+389 46 786 640
Fondi për rrugë lokale
+389 46 780 560
Qendra Medicinale
+389 46 786 012
Enti për Nefrologji
+389 46 782 306
Qendra Spitalore "Shën Erazmo"
+389 46 272 700
Stacioni i Veterinaris "Struga Vet"
+389 46 700 937
Telekomunikacionet e Maqedonisë
+389 46 781 363
T-Mobile
+389 46 787 350
Germanos
+389 46 784 902
Impuls
+389 46 789 123
Mt net
+389 46 787 700
Posta e Maqedonisë
+389 46 784 515
Banka Ekonomike
+389 46 781 448
Banka Komerciale
+389 46 789 280
Banka e Ohrit
+389 46 780 788
Tutunska Banka
+389 46 782 765
Uni Banka
+389 46 783 440
Banka e Maqedonisë
+389 46 780 184
Sigurimi Kjubi
+389 46 784 035
Sigurimi Sigma
+389 46 784 314
Western Union
+389 46 782 903
LAMM
988.............
Ndihma në rrugë
196.............
Makpetrol
+389 46 784 250
KMR
+389 46 784 715
Kocar
+389 46 800 140
Stacioni i autobusëve
+389 46 782 770
Aeroporti i Ohrit
+389 46 252 820
Trim e Lum
+389 46 784 415
Notërdam
+389 46 780 880
Rent a car KMR
+389 46 784 715
Rent a car Z-Vi-Sa
+389 46 800 140
Qendra për kultur
+389 46 786 131
Biblioteka e qytetit
+389 46 786 131
Muzeu natyror shkencor
+389 46 781 779
Shtëpia përkujtimore e V. Milladinovci
+389 46 786 270
Galeria "Bukefal"
+389 46 787 385

 

, 2013 •  Comments  •